لیبل زیرصوت

مِیتی

رپ کن

انگاری شهاب هاتون ع دم‌کونی ان ازم بترس وقتی بهت رو میدم.

خلاء

طراح سایت | بیت ساز

یه لحظه بکن، مجسم این جنگو، موفقیت: یعنی قلبتو کم کن.

عخم

بیت ساز

صدا عوض میشه، مثه صدا نباش.

تزار

بیت ساز

شعری نگو که ۲ روزه مصرف بشه رپو با شعرت بالابکش این ارزشه.