زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ های جدید بهرام

دانلود جدیدترن آهنگ های اعتبار رپ فارس، بهرام نورایی

دانلود جدیدترن آهنگ های اعتبار رپ فارس، بهرام نورایی

دانلود آهنگ های جدید بهرام

دانلود جدیدترن آهنگ های اعتبار رپ فارس، بهرام نورایی

دانلود آهنگ های جدید بهرام

دانلود آهنگ اشتباه از بهرام

از این صدا تا گوش توو شاید فاصله ای نیست

ولی پر از اتفاقِ

پر از اتفاق بد بعد یه اشتباه خوب

چه خوب اشتباه کردم من چه خوب

چه خوب بود حس اولم که گفت

لباتو وا کن دنیارو محکم صداکن

زنده باد اشتباه خوب من

کردنی ترین اشتباه زندگیم

بعدش انتظار واسه اتفاقِ روز بعد

توو کوچه پس کوچه های شعرم

توو طول روز توو عرض شب

من به دنبالِ سه بخشم

که آیِ (آ) اولش کلاهی رو سرش نباشه

رای (ر) دومش منو وصل کنه به بخش سومش

مِش(م) من زنده میشم حتی با حضور ناقصش

تو یه لکه نور نشونم بده

تا من دنیا بسازم از انفجار و تابشش

وقت اینه که بگم که اشتباه کردم

زنده باد اشتباه خوب من

کردنی ترین اشتباه زندگیم

اشتباه خوب من

وقت اینه که بگم که اشتباه کردم

زنده باد اشتباه خوب من

کردنی ترین اشتباه زندگیم

اشتباه خوب من

درود به تو که با اون ذهن بازت

دنبال یه راه جدیدی واسه بیان اعتراضت

تو بهترین تکرارِ اشتباه خوب منی

تو بهترین اتفاقِ هر روز منی

که آفتابش یه لکه نور بود

شامگاهش پر از اشتباه خوب بوده

یه اشتباه خوب کردم

که صدای شعرم با ریتم قلبم جور بوده

من وقتی دیدم یه سیب افتاده زمین

دافعه ی آسمونو کشف کردم

نه جاذبه ی زمین

منو تو شکل همیم ولی هم فکر هم نه

قلم مثِ یه شکاره و من فکر حملم

پس بذار اشتباه کنم

ولی از اشتباهم ساده نگذر

این داستانِ زندگیمه

کلی حرف خوابه تووش

گوش بده هرچند دیگه وقتش نیست

وقت اینه که بگی که اشتباه کردی

زنده باد اشتباه خوبه تو

کردنی ترین اشتباه زندگیت

اشتباه خوب تو

وقت اینه که بگی که اشتباه کردی

زنده باد اشتباه خوبه تو

کردنی ترین اشتباه زندگیت

اشتباه خوب تو

وقت اینه که بگم که اشتباه کردم

زنده باد اشتباه خوب من

کردنی ترین اشتباه زندگیم

اشتباهِ خوب من

وقت اینه که بگی که اشتباه کردی

زنده باد اشتباهِ خوبه تو

کردنی ترین اشتباه زندگیت

اشتباه خوب تو

ادامه مطلب
دانلود آهنگ بُرِش از بهرام

روی لبم زمین صدام می زنتم

آروم در گوشم میگه بپرم

بالا سرم آسمون زیر پاهام یه ساختمون

سه طبقه ــَس دو به شک

توویِ برزخ بین خوب و بد بین خواب و بیداری

بین توهم و واقعیت بین درست و غلط

با دنیا غریبه ام نمی دونم قضیه چیه

قدرت وایسادن یا جرأت پریدن ها

واسه من زندگی یه چرخه ــَس

یا باهاش می چرخی

یا خودتو جدا می کنی ازش

تو تهش میشی من

که فاصلت با مرگت میشه یه فشار رو پنجت

میپرم

میرسم به طبقه ی سوم که یه خونه ــَست

که تووش یه خونواده وقت می گذرونن

بابایِ خونه روی مبل

با یه لیوان چایی جلوش

با یه زیر پوش آبیِ بد رنگ تنش

از زیر قابِ عینکش روزنامه ی عصرو می خونه

جلوش توو تلوزیون یه اتو کشیده یِ احمق

دروغ میبافه واسه مردمِ بدبخت

مامان خونه کجاست؟

اونور فکرش مشغول بد

اینو من از حرکت بی صدای لباش میفهمم

تووی زندگیش فقط بوده نگران بچه ــَش

بچه ــَش اونور تووی اتاق

پشت یه میز با یه هدفون توو گوش

از آزادی مینویسه واسه تغییر مسیره

مردمی که ژنتیکی دیکتاتورن

همه دنبال جنجالن

اون دنبال یه جرقه ــَس

دنبال کشف راز زیر بال های یه پرنده ــَس

اونا منو یه لحظه دیدن هول شدن

سریع دوییدن به سمتم

من رد شدم اونا به من دیر رسیدن

به من دیر رسیدن به من دیر رسیدن

رد شدم رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

منو جاذبه می کشید پایین یا شاید دافعه هل می داد

نمی دونم هرچی که بود

سرعتم بیشتر شد رسیدم به یه اتاق

پُر دود پُر سکوت

یه جوون حل شده لای صدا

لای حروف تحتِ نظر تحتِ شنود

ولی محکم و مغرور

رفیقاش اونو ترک کردن

با دشمناشم نه دلیلی واسه صلح داره

نه چیزی واسه جنگ کردن

من توو هوا معلق بودم

یهو دید منو دویید به سمتم

از حال و روزش بیشتر نمیگم

کلاً بعضیا قرار نیست بفهمن

پس چه فایده گُفتن

بعضی وقتا باید رد شد و رفت مثِ من

که رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

طبقه ی اول یه دیوونه ــَس

ناامیدی حاکم خونه ــَس

جلو آینه وایساده و با خودش حرف می زنه

چی میگه نمی دونم

فقط تند تند پلک میزنه

و انگار میگه حالش بهم می خوره از این زندگی چِرت

در خونه نیمه بازه الان پا شده و داره میره سمتش

حیف توو فکر سقوطه

توو فکر انتقامه از کی؟

از تو از خودش از من

از همه آدمای این شهر

که همو نمی فهمن

جلوشو نمی گیرن چون این یه جنجال جدیده

همین الان کُلیشون این پایین وایسادن

از من فیلم می گیرن

منتظرن ببینن که من چجوری و کِی می میرم

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

ادامه مطلب
دانلود آهنگ سوز از بهرام

بی حرکت ، بیمار از همه خسته و بیزار

تووی برزخ بیست تا سی سال

افسردگی بی حال

أ اون دنیا به این دنیا

از اینجا به یه دنیای گ*ه تَر

فقط سلولم میشه بزرگتر

پژمردگی شُل و شُل تر

افتاده روی خاک

یه نسیمی أ لایِ در میاد توو

خوشبو نمناک

گیر کرده توو مرداب

ولی دنبال ساختن جریان

ولی دنبال خِس خِس سینه ــَم

توو نقطه ی اوج یه فریاد

شیرین ولی دردناک

خیلی مشکله

بیا بیرون از اون دنیای خوشگلت

این دفعه فکتو خورد می کنم

اگه بِدی فردای خوبی رو مژده بهم

من از این انتظار از این انتظار افتضاح

از این آدمای توو خالی پر سرو صدا

حالم بهم میخوره

من یه کبودی ام رو گونه ی واقعیت

از این که باشم روشنگر عصرِ جاهلیت

از سیستم کل دنیا حکومت ها

أ لفظ حاکمیت حالم بهم میخوره

از این غمی که توو خونست

از اینکه می دونم این حرفا بیهودس

از این عکسای بچه باحالا

با یه سیگار و یه نگاه به دور دست

حالم بهم می خوره

رفتم و میرم باز

هرچند خسته و داغون شده پام

هرچند از این دوییدن ابدی

توو این جاده ی بی فرجام

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

رفتم و میرم باز

هرچند خسته و داغون شده پام

هرچند از این دوییدن ابدی

توو این جاده ی بی فرجام

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

ببین حالم بهم میخوره

پنج تا حواس حامی من

شدن پنج گنجِ نظامی من

مقصر کیه حکومت لابی یا خامی من

مهم این نیست مهم ریشه ــَس

واسه تو مهم بلیط توو گیشه ــَس

واسه تو مهم تجارت بیشتر

من دلم خوشه به پیلم

به اینکه به زودی پروانه میشم

به دود جمع شده پشت شش هام

به خود گونه بودن به من کُنج اتاق

تو پی مُدی من رو کاغذ پی اندیشه ــَم

نیست اثری از رشد

این زندگی رنگ پریدس

تفسیر دنیا از نگاه من فقط سه کلمه ــَس

دوره ی اُفولِ بشریت

دوره ی رنج دوره ی زجر

مقصد ثریا بُنیان کج

و من حاصل یه خودکشی توو دنیای دیگه ــَم

شد غُصه غذام

توو این توهم با شکوه به اسم دنیا

مخدر هواست

احمق منم که فکر می کنم هنوز

مسکن دواست

نه فقط سِرّم می کنه

از هر چیزی که به چشم می خوره

لعنتی حالم بهم میخوره

در نیمه بازه من نیمه جون

همین چند دقیقه قبل

یه نسیمی از بالا منو به سمت خودش می کشوند

قدم به قدم

میرسم به مار پیج پله ها

توو فکر یه سقوط توو فکر یه انتقام

رفتم و میرم باز

هرچند خسته و داغون شده پام

هرچند از این دوییدن ابدی

توو این جاده بی فرجام

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

رفتم و میرم باز

هرچند خسته و داغون شده پام

هرچند از این دوییدن ابدی

توو این جاده بی فرجام

حالم بهم میخوره حالم بهم میخوره

ببین حالم بهم میخوره

ادامه مطلب
دانلود آهنگ ممکن از بهرام

مغزمو سوراخ کن

توش جرقه اول یه دنیای خوبه

من که یه ورق مچاله شدم که ارزشم شده دست خطی که رومه

من خیلی وقته نوشتم اسممو رو بخار شیشه قلبت

پس هستم تا وقتی که بیرونت سرده و توت گرمه

منو پاکم نکن این یه خواهش نیست این یه هشداره

دیگه گله ام از قدرت احمقا نیست از سکوت مغزای هشیاره

هر چند منو جامعه تردم کرد ولی بیرونم سرده و قلبم گرم

هنوز با جای لگدای قانون توی شکم شهر

 

همدردم، منو میفمی یا نه

نگو نمیفهمی چون سادس

اون خیابونا حرفشو گفت با من

منم روی دیوارای شهرم آگهی کردم

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

واسه رخ ، دادن صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن واسه رخ

صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

واسه رخ دادن توی رویای من نخواستن نتوانستنه

توی دنیای تو چی واسه من زندگی بدون تغییر خود باختنه

توی دنیای تو چی این زندگی مردس

حالش همین توی افسردس

من یه لبم روی صورت چک خوردت

دریاب وقت نیست

اگه آسمون آبی می خوای

هوشیاری و بی خوابی می خوای

کلا اگه تو زندگی جایی می خوای

واسه قافیه شم همراهی می خوای

این اتفاق خوب افتادنیه بندازش لعنتی

که منو و تو بدجوری نسخ یه تغییریم

چرا هنو پی تقدیریم ها

صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

واسه رخ دادن صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

واسه رخ دادن به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

کی می خونه بام … واسه رخ دادن

صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن

واسه رخ دادن صداتو ول کن کی می خونه بام

به یه اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن واسه رخ دادن

ادامه مطلب
دانلود آهنگ ریشه از بهرام

نه نگرد ، جیبامو نگرد

اون چیزی که تو دنبالشی تو مخ منه

جای دیگه نیست

یه نگاست که نقش می بنده تو چشام

یه تصویری که نمیشه کشید

یه حرفی که نمیشه زد

نه که نشه زد نمیشه شنید شنفتنی نیست

 

باید حسش کرد همین

بهترین وقتشم همین الانه که پیشمی

مثل حرفام آشنا ولی عجیب سادس ولی عمیق

مثل غم، تنها کلیشه زندگی من

یه غم تکراریه تلخ …

گفتم باهاش بخونم شاید همو بشناسیم یکم

من یه فکرم نه فقط یه خواننده

فرزند امروزم از جنس آینده

تو نمی خواد مشکلو بگی

من خود اون مشکل لعنتی ام که دهن وا کرده

من نه قهرمانتم نه صداتم

نه تشنه اشکهای روی گونه هاتم

به دنیای من بیا

من اون سیبی ام که تو هنوز گاز نزدی آدم

ببین چشماتو ببند یه لحظه ، میبینی من اینجام

تو منو ساختی تو مغزت ، واسه تغییر

واسه افتادن یه اتفاق یه شک یه تردید

میبینی من دقیقا همون جایی ام که توش باید جنگید

جایی که راه هست ولی باز نیست

جایی که تو و جنگ خودت با خودتو باختی

تو جنس کیو میفروشی توی ویترینی که ساختی

تو چی هستی چی می خوای چی میگی

این مهمه تو دنیا رو چی دیدی

اگه از سرت بیرونم کردن

اگه خشک شدم کندنم سپردنم به باد

تو منو بخاطر تفاوتم درک کن

جای اینکه منو واسه شباهتم بخوای

من یه فکرم نه فقط یه خواننده

فرزند امروزم از جنس آینده

تو نمی خواد مشکلو بگی

من خود اون مشکل لعنتی ام که دهن وا کرده

من نه قهرمانتم نه صداتم

نه تشنه اشکهای روی گونه هاتم

به دنیای من بیا

من اون سیبی ام که تو هنوز گاز نزدی آدم

بارون شدم دونه دونه ریختم

چتر خریدی منو پس زدی

هر چند سوختم ولی ساختم

من از اون شکلا می خواستم

که توی آسمون آبی شهر من ابرا می ساختن

هنوزم می خوام صدام بزن

هر وقت باشه میام

قرارمون همینجا توی عمق فاجعه

توی مغزت دقیقا همون ساعتی که

شب میزنه توی سر ماه که نتابه

ولی میتابه اون اونجوری که می خواد

چیه چته چرا اینجوری نگام می کنی ها؟

جای اینکه فکر کنی کی ام

گوش بده چی میگم بهت

تا حالا از خودت پرسیدی من مخالف چی ام ها؟

من مخالف یه فکر یه فکر یه فکر که به زندگی تو میده شکل

یه فکری که نوع نگاه تو رو به دنیا میسازه

بهت حق میده تحمیلش بکنی بهم

من نه قهرمانتم نه صداتم

نه تشنه اشکهای روی گونه هاتم

به دنیای من بیا

من اون سیبی ام که تو هنوز گاز نزدی آدم

من اون سیبی ام که تو هنوز گاز نزدی آدم

ادامه مطلب
دانلود آهنگ نیاز از بهرام

میدونم بیمار گونست

ولی خالص ولی جالب

بعضی وقتا یه کسی رو می سازم توو خودم

که خودمو بِکشم به چالش

من از این جنگ معنی میگیرم

من از این فرهنگ میام

کودکیم توو عمق فکرم فریاد میکشه جنگ میخوام

من از اون زخمیام که دلمو خوش می کنم به سختیام

واسه ی غصه نخوردن کُنج اون قفس  ارزش ساختم از بدبختیام

ایندفعه نوبت تو بود بیا بجنگیم اگه بدت نمیاد

فقط از من دلگیر نشو تنهام نذار برگرد بیا

برگرد برگرد ، ببین برگرد

من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم

تو میتونی اونی باشی که این بیماری رو درک کرد

برگرد برگرد ، ببین برگرد

من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم

تو میتونی اونی باشی که این بیماری رو درک کرد

من با جنگ زنده ام  تو امیدوار به صلح

تو امیدوار به من ، من امیدوار به تو

بگو چی میمونه تهش ، بگو باقی شو

بگو فریاد بزن خالی شو

بگو شاید همین شروع بحثی باشه بینمون شروع کن بازیتو

ببین این خودِ منم زاده ی شهر هرت زاده ی اشتباه

اینم خوب می دونم که آب رود برمیگرده یه روز

ولی این ماهی مُرد

تو ساخته ی مغز من

من ساخته ی مغز جامعه ام

همه تغییر شکل میخوان

اما من تغییر فکر می خواهم

برگردی ببین برگرد

من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم

تو میتونی اونی باشی که این بیماری رو درک کرد

برگرد برگرد ، ببین برگرد

من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم

تو میتونی اونی باشی که این بیماری رو درک کرد

برگرد برگرد ، ببین برگرد

من یه کسی رو می خوام باهاش بجنگم

تو میتونی اونی باشی که این بیماری رو درک کرد

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398