زیرصوت | صدای زیر زمین

متن آهنگ من از تو نمی‌ترسم

دانلود آهنگ من از تو نمی ترسم از شایع,دانلود آهنگ شایع به نام من از تو نمی‌ترسم,متن آهنگ من از تو نمی‌ترسم,دانلود آهنگ من از تو نمی‌ترسم از آلبوم اینجانب,شایع,اینجانب,من از تو نمیترسم,دانلود آهنگ جدید شایع به نام من از تو نمیترسم,

بچه خوبی باشو نگیر انقدر فازشوخیالت جمع بلده مربی کارشوواس ما تریپ نیا خوشگل یه حالی بدهامشب کلا پشتت به من باشه تومن خود ممرضا شایعم عکسمو اومده دیدن از بغلیا بپرسمیگن حارم اونقدر یه صاب پاره شد بچه کجاییمن بچه کف پارکا چطور سیس فوله جاییش فیس رو به راه نیسبه هر حتا تا اینجام کیف کن حسابی چون بعیده صبح بغلم پلکو بمالییه وقت نبینم ازم این کار زشتو بخوای هو اشتباه نگیر منوسفت بپا قضیه رو بنداز زمین سرو من آرومم الا همیشه رو شرکتو آتیش میزنماستعفا نمیدم چون کافی از دست زبلا چکیم خوبسرمون تو ک*** بود…

متن آهنگ من از تو نمی‌ترسم

بچه خوبی باشو نگیر انقدر فازشوخیالت جمع بلده مربی کارشوواس ما تریپ نیا خوشگل یه حالی بدهامشب کلا پشتت به من باشه تومن خود ممرضا شایعم عکسمو اومده دیدن از بغلیا بپرسمیگن حارم اونقدر یه صاب پاره شد بچه کجاییمن بچه کف پارکا چطور سیس فوله جاییش فیس رو به راه نیسبه هر حتا تا اینجام کیف کن حسابی چون بعیده صبح بغلم پلکو بمالییه وقت نبینم ازم این کار زشتو بخوای هو اشتباه نگیر منوسفت بپا قضیه رو بنداز زمین سرو من آرومم الا همیشه رو شرکتو آتیش میزنماستعفا نمیدم چون کافی از دست زبلا چکیم خوبسرمون تو ک*** بود…

متن آهنگ من از تو نمی‌ترسم

دانلود آهنگ من از تو نمی‌ترسم از شایع

بچه خوبی باشو نگیر انقدر فازشو
خیالت جمع بلده مربی کارشو
واس ما تریپ نیا خوشگل یه حالی بده
امشب کلا پشتت به من باشه تو
من خود ممرضا شایعم عکسمو اومده دیدن از بغلیا بپرس
میگن حارم اونقدر یه صاب پاره شد بچه کجایی
من بچه کف پارکا چطور سیس فوله جاییش فیس رو به راه نیس
به هر حتا تا اینجام کیف کن حسابی چون بعیده صبح بغلم پلکو بمالی
یه وقت نبینم ازم این کار زشتو بخوای هو اشتباه نگیر منو
سفت بپا قضیه رو بنداز زمین سرو من آرومم الا همیشه رو شرکتو آتیش میزنم
استعفا نمیدم چون کافی از دست زبلا چکیم خوب
سرمون تو ک*** بود ما ام قول دادم چاقو نکشم وسط بلوار
از زیر صندلی شاگردو نیوفته خون راه از دک و دهن
هیشکی اما نشد مادر اون بیرون با یه سری هار میطلبه
خیابونو دید پسرت گذاشت کارد جیب عقبش
تو چی میگی باید وامیساد میزدنش
ممرضا نه اما شایع جاش بی ادبه
حاجی ع*نم میگیره دیگه از این ک**شعرا
تو آهنگ ما به تو فحش بدیم تو فحش به ما
حالا جفتمون باشیمون دوتا گنده لات
نه خبر از ت*خم چپ هست نه از ت*خم راست
من از این بچه بازیا فراریم
خودتو نگا اسم از بغل ما دراری پس
من کارمو رشد میدم ادعا نگ**اییدم
اعتبار میخوام اما نه اعتبار از حاشیه ام
بچه خوبی باش و نگیر انقد فازشو
خیالت جم بلده مربی کارشو
واسه ما تیریپ نیا خوشگل
یه حالی بده امشب کلا پشتت به من باشه تو
من خوده ممرضا شایعم
عکسم اومده دیدن از بغلیا بپرس
میگن حارم اونقدر یه صاب پاره شد
برام مهم نیست داستان تو
من از تو نمیترسم اگه بترسم
باید هرچی غرور دارمو ب**شاشم توش
باید میکروفونمو بندازم دور باید بخوابم
شل کنم بزارم تووم
من از تو نمیترسم
چون اگه یه روز بخورم زمین دوستم دشمنه
چون اگه نتونم یه عمر گشنمه چون ته غذای تو میاد جلوم روشنه
من راه ندارم دیگ وقت واسه اشتباه ندارم
باید از پشت ابرا ماه درارم تو بساطم آه ندارم
و براش چیزی جز یه فرصت کوتاه ندارم
من راه ندارم تنهام و پشتم سپاه ندارم
اما بلدم بدونه ارتش از خودم شاه درارم
من آبروی یه زنم که بهم میگه پسرم
هی از دلش میخرمو بدهی میزنم
باید ببینه اون روزیو که همه زیر منن
باید هرجا نشست ببینه حرف منو میزنن
ده ساله هی بریدم باز اومدم نه مالیدم به جایی نه به کسی رو زدم
تا وقتی تیز نشه کسی رفیق همم اما امان از اون روز به یکی بگیره پرم
بچه خوبی باش و نگیر انقد فازشو
خیالت جم بلده مربی کارشو
واسه ما تیریپ نیا خوشگل
یه حالی بده امشب کلا پشتت به من باشه تو
من خوده ممرضا شایعم
عکسم اومده دیدن از بغلیا بپرس
میگن حارم اونقدر یه صاب پاره شد
برام مهم نیست داستان تو

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398