زیرصوت | صدای زیر زمین

متن آهنگ فکاهی از صفیر

دانلود آهنگ فکاهی از صفیر,دانلود آهنگ فکاهی,دانلود آهنگ جدید صفیر به نام فکاهی,دانلود آهنگ صفیر به نام فکاهی,آهنگ فکاهی از صفیر,متن آهنگ فکاهی از صفیر,دانلود آهنگ جدید فکاهی از صفیر,صفیر,فکاهی,زیرصوت,

همخوان قلم به مُزدهای طناز شعاریگرفتار بلغور جواب سوالیهمه اش فکاهی همه اش فکاهی همه اش فکاهیقلم به مُزدهای طناز شعاریگرفتار بلغور جواب سوالیهمه اش فکاهی همه اش فکاهی همه اش فکاهی قسمت اول : نمایش رقاصه های متن به قند تجربیبا تاب کمر و طرب پشت نقاب مردمیدر آ به رقصهنجار مسخبا سلاح قر و قمیش، قیض دو قبضه غمزهگریونه قلم از این همه بذلهذکر مصیبت زیر لب افتاده به قهقههمثل تموم عالمحال منم خرابهروانگردان ناز شصتتپنجم از گشنگی ستون فقرادیوار چهارم ریخت روی صفوف شعرااز خط مقدم میگن تو عُموم صحبتاولی ما…

متن آهنگ فکاهی از صفیر

همخوان قلم به مُزدهای طناز شعاریگرفتار بلغور جواب سوالیهمه اش فکاهی همه اش فکاهی همه اش فکاهیقلم به مُزدهای طناز شعاریگرفتار بلغور جواب سوالیهمه اش فکاهی همه اش فکاهی همه اش فکاهی قسمت اول : نمایش رقاصه های متن به قند تجربیبا تاب کمر و طرب پشت نقاب مردمیدر آ به رقصهنجار مسخبا سلاح قر و قمیش، قیض دو قبضه غمزهگریونه قلم از این همه بذلهذکر مصیبت زیر لب افتاده به قهقههمثل تموم عالمحال منم خرابهروانگردان ناز شصتتپنجم از گشنگی ستون فقرادیوار چهارم ریخت روی صفوف شعرااز خط مقدم میگن تو عُموم صحبتاولی ما…

متن آهنگ فکاهی از صفیر

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398