زیرصوت | صدای زیر زمین

متن آهنگ حیرون از رخ

دانلود آهنگ جدیدی رخ,دانلود آهنگ حیرون از رخ,دانلود آهنگ رخ به نام حیرون,دانلود قطعه جدید رخ به نام حیرون,دانلود آهنگ جدید حیرون از رخ,دانلود آهنگ جدید حیرون,دانلود آهنگ حیرون,متن آهنگ حیرون از رخ,حیرون,رخ,زیرصوت,

قسمت اوّل بچه کجام ؟بچه کفمکف حداقلاگه طالبی که طلبتماونجام که خالتوری نمیرقصه قلماونجام که اُفت داره واس هر ضربی ورمبچه کجام ؟!اهل وسطامجنب نوسانحقه نفسامساحلم گم شد تو جزر و مد غلط هاسکّان در رفت ، خورد تو فکّ ملوانحالا که میلرزه طبقات رو گسل قیاسجامعه قرق سیرکه شعبده میخوادحالا که روح آبیم و منجمدیمیه پا قطب شدیمو میره قطب نما بیراهاینکه بچه کجام و کی ام پشماتهوقتی هویت ها تو سیاره ، سیارهجایگاه هرکسی به لفظاشههوا پسه ؟! چرا پس پره چتر بازه ؟ همخوان جام کجاس ، جایگاه م کجاس ؟یه موج اینو…

متن آهنگ حیرون از رخ

قسمت اوّل بچه کجام ؟بچه کفمکف حداقلاگه طالبی که طلبتماونجام که خالتوری نمیرقصه قلماونجام که اُفت داره واس هر ضربی ورمبچه کجام ؟!اهل وسطامجنب نوسانحقه نفسامساحلم گم شد تو جزر و مد غلط هاسکّان در رفت ، خورد تو فکّ ملوانحالا که میلرزه طبقات رو گسل قیاسجامعه قرق سیرکه شعبده میخوادحالا که روح آبیم و منجمدیمیه پا قطب شدیمو میره قطب نما بیراهاینکه بچه کجام و کی ام پشماتهوقتی هویت ها تو سیاره ، سیارهجایگاه هرکسی به لفظاشههوا پسه ؟! چرا پس پره چتر بازه ؟ همخوان جام کجاس ، جایگاه م کجاس ؟یه موج اینو…

متن آهنگ حیرون از رخ

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398