زیرصوت | صدای زیر زمین

قطعه نفس از علی سورنا

دانلود آهنگ نفس از سورنا,دانلود آهنگ علی سورنا,دانلود آهنگ نفس از علی سورنا,علی سورنا,سورنا,دانلود آهنگ جدید سورنا به نام نفس,آهنگ جدید سورنا,دانلود قطعه نفس از سورنا,قطعه نفس از علی سورنا,

برای حمایت میتوانید این قطعه را خریداری کنید: صفحه‌خرید دیگه خاطرم نیست زندگی کجاستخاطرم نیست طعم بادوخاطرم نیست کجام و از یاد میبَرم لحظه هاموما چه غریبونه زندگی کردیمهیچ جمعه ای قاتلم نیستاسممو نپرس خاطرم نیستو بی اثرن تریاق ها مسمومم دریاب ، چه بادی میزداون پاییز عجب شلاقی میزدتو گفتی که همه دیرنچه مذاب بود طعم سینتگفتم میرم یه طعم دیگه استتو گفتی همه میرن (اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزانندستبه آبی که سرده ، به زرد که رنگ جدائیهو هر رنگی که رنگ روحِ زندگی تووش نیسترنگِ روحِ زندگی سبزه)من…

قطعه نفس از علی سورنا

برای حمایت میتوانید این قطعه را خریداری کنید: صفحه‌خرید دیگه خاطرم نیست زندگی کجاستخاطرم نیست طعم بادوخاطرم نیست کجام و از یاد میبَرم لحظه هاموما چه غریبونه زندگی کردیمهیچ جمعه ای قاتلم نیستاسممو نپرس خاطرم نیستو بی اثرن تریاق ها مسمومم دریاب ، چه بادی میزداون پاییز عجب شلاقی میزدتو گفتی که همه دیرنچه مذاب بود طعم سینتگفتم میرم یه طعم دیگه استتو گفتی همه میرن (اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزانندستبه آبی که سرده ، به زرد که رنگ جدائیهو هر رنگی که رنگ روحِ زندگی تووش نیسترنگِ روحِ زندگی سبزه)من…

قطعه نفس از علی سورنا

دانلود آهنگ نفس از سورنا

دیگه خاطرم نیست زندگی کجاست
خاطرم نیست طعم بادو
خاطرم نیست کجام و
از یاد میبَرم لحظه هامو
ما چه غریبونه زندگی کردیم
هیچ جمعه ای قاتلم نیست
اسممو نپرس خاطرم نیست
و بی اثرن تریاق ها
مسمومم دریاب ، چه بادی میزد
اون پاییز عجب شلاقی میزد
تو گفتی که همه دیرن
چه مذاب بود طعم سینت
گفتم میرم یه طعم دیگه است
تو گفتی همه میرن
(اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزانندست
به آبی که سرده ، به زرد که رنگ جدائیه
و هر رنگی که رنگ روحِ زندگی تووش نیست
رنگِ روحِ زندگی سبزه)
من زندگی میکنم تا نایی باقی مونده
میسازم راهو تا بی راهی باقی مونده
نفس فقط یک کلمه است
میکِشم واسه ی جمله های باقی مونده
این یه درخت هم میره برگاش
نگم از جرعت چی بگم جاش؟
این یه درخت هم میره برگاش
زنده باد اونی که میوه برداشت
با طراوت منم پُر بی طراوت
یه خنیاگر یه هدفونِ بی ترانست
غوغایی اینجاست زلزلست ها
کی دلِ ما رو این مدلی بنا کرد
من ، یا تو؟
خوبه ،خوبه دهن دستم بازه
میخوره تهش به دستت حسرت و درد
که میسُره تهش
اشک خوبه خالی کنه سرتو
بالا کن منم همون چی شده مگه
تا بیای به تاب هی میتابم
بهار ندی وسط دی میخوابم
از این زخما خیلی دارم
هی میریزه ، هی میذارم
پای من میشه به پایِ تو خم
من تویی و تو من
بذار روی شونه های من بخوابم
یعنی سرِ تو جا بشه رو شونه ی من
جهان میگه جرمه تن تووی تَن
بزن تک به نفس ، تک به قدم
باشه طنابِ رابطه پاره نشه
که ما به اعدام بمیریم تووی هم
من زندگی میکنم تا نایی باقی مونده
میسازم راهو تا بی راهی باقی مونده
نفس فقط یک کلمه است
میکِشم واسه ی جمله های باقی مونده
این یه درخت هم میره برگاش
نگم از جرعت چی بگم جاش
این یه درخت هم میره برگاش
زنده باد اونی که میوه برداشت
با طراوت منم پُر بی طراوت
یه خنیاگر یه هدفونِ بی ترانست
غوغایی اینجاست زلزلست ها
کی دلِ ما رو این مدلی بنا کرد
من ، یا تو؟

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ حیرون از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398