زیرصوت | صدای زیر زمین

قطعه جدید بهرام به نام ساز

دانلود آهنگ ساز از بهرام,آهنگ ساز از بهرام,دانلود آهنگ جدید بهرام به نام ساز,دانلود آهنگ ساز از آلبوم اشتباه خوب,آلبوم اشتباه خوب,قطعه جدید بهرام به نام ساز,دانلود آهنگ ساز,قطعه ساز از آلبوم اشتباه خوب,دانلود آلبوم اشتباه خوب از بهرام,آلبوم اشتباه خوب بهرام,

تو دریایی و من قطرهتو یه کوهی و من صخرهاصلا تو خوبی من بدمن اونم که دنیا رو نمی فهمهتو این دنیایی که یکی پادشاهه و اون یکی بردهمن واسه دلم زنده ماونم خوشحاله از کاری که کردهمنم و یه آسمون صاف شده سقف واسه خونه هاممنم و یه قلم و ورق و دستای پشت پردهمنم اون پسرک خامپسر ناخلف بابامواسم هم مهم نیست امروز جمعه ست یا سه شنبهگور بابای غم من می رسم به چیزی که لایقمشاید توی زندگیم هم له شدمولی تموم میشه با خندهمنم و صدای مناین صدامه که می مونه جای منمن که رفتنی ام و بعد رفتنم معلوم می شه کی حقّه منم…

قطعه جدید بهرام به نام ساز

تو دریایی و من قطرهتو یه کوهی و من صخرهاصلا تو خوبی من بدمن اونم که دنیا رو نمی فهمهتو این دنیایی که یکی پادشاهه و اون یکی بردهمن واسه دلم زنده ماونم خوشحاله از کاری که کردهمنم و یه آسمون صاف شده سقف واسه خونه هاممنم و یه قلم و ورق و دستای پشت پردهمنم اون پسرک خامپسر ناخلف بابامواسم هم مهم نیست امروز جمعه ست یا سه شنبهگور بابای غم من می رسم به چیزی که لایقمشاید توی زندگیم هم له شدمولی تموم میشه با خندهمنم و صدای مناین صدامه که می مونه جای منمن که رفتنی ام و بعد رفتنم معلوم می شه کی حقّه منم…

قطعه جدید بهرام به نام ساز

دانلود آهنگ ساز از بهرام
تو دریایی و من قطره
تو یه کوهی و من صخره
اصلا تو خوبی من بد
من اونم که دنیا رو نمی فهمه
تو این دنیایی که یکی پادشاهه و اون یکی برده
من واسه دلم زنده م
اونم خوشحاله از کاری که کرده
منم و یه آسمون صاف شده سقف واسه خونه هام
منم و یه قلم و ورق و دستای پشت پرده
منم اون پسرک خام
پسر ناخلف بابام
واسم هم مهم نیست امروز جمعه ست یا سه شنبه
گور بابای غم من می رسم به چیزی که لایقم
شاید توی زندگیم هم له شدم
ولی تموم میشه با خنده
منم و صدای من
این صدامه که می مونه جای من
من که رفتنی ام و بعد رفتنم معلوم می شه کی حقّه
منم و زمین صاف
راه میرم اون می چرخه آروم زیر پام
زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من
با این رخ بی نقاب
با این زبون سرخ و سر سبز می گم باز که یه یاغی ام
ولی ببین که خوشحالم من
فکرشم نمی کردم که یه روزی روزگاری بعداً
زل بزنم تو چش مشکلاتمو بهشون بگم که خوشبختم
آخ که توی احمق خوشحالی از روزای سختم
وقتی خوشیمو می بینی گر می گیری و من تو قدم بعدم
منم و این تن بی گناه
می نویسم زیر نور ماه
پشیمونم نشدم هیچوقت از کارایی که کردم
منم و این کله ی خراب
منم و این لیوان شراب
منم و این حرفایی که بیرون می زنه اَ قلبم
فقط با یه لبخند میشه خیلی مشکلاتو حل کرد
اگه آدمایی مثل تو نباشن که نمک بپاشن روی زخمم
بگو کدوم ور در خونه ست
فرقش چیه نمی دونم
وقتی قصه به ته برسه من همون کلاغ بی خونه م
منم و زمین صاف
راه میرم اون می چرخه آروم زیر پام
زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من
با این رخ بی نقاب
با این زبون سرخ و سر سبز می گم باز که یه یاغی ام
ولی ببین که خوشحالم من
همه با هم غریبن
فقط چشارو بستن و چریدن
آدما از کنار هم رد شدن ولی حتی همدیگه رو ندیدن
به هم می گن عزیزم
ولی شاید فقط از رو غریزه ست
اونا فقط می خوان رو هم بخوابن تا اینکه بفهمن ماده و نری هست
منم بین دروغ و کلک
منم مثل چرخ و فلک
مثل رفیقای شبیه آدمم دور خودم چرخیدم
منم تو این بوم پر رنگ
منم تو این صلح مثل جنگ
تو این زندگی مثل مرگ
به دنبال حقیقت
بعد از این شهر پر دود
بعد از این گنبد کبود
شاید یه جفت بال بهم بدن و یه جایی واسه پریدن
داداشا و خواهرای من
یعنی همین آدمای بد زندگیمو کشتن ولی من ...
منم و زمین صاف
راه میرم اون می چرخه آروم زیر پام
زندگی سخته ولی ببین که خوشحالم من
با این رخ بی نقاب
با این زبون سرخ و سر سبز می گم باز که یه یاغی ام
ولی ببین که خوشحالم من
ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398