زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود قطعه کلمه از صفیر

دانلود آهنگ کلمه از صفیر,دانلود آهنگ کلمه,دانلود آهنگ صفیر به نام کلمه,آهنگ کلمه از صفیر,دانلود قطعه کلمه از صفیر,دانلود آهنگ جدید صفیر به نام کلمه,دانلود کلمه از صفیر,متن آهنگ کلمه از صفیر,کلمه,صفیر,زیرصوت,

قسمت اوّل یکی بود یکی نبود، بود اوّلین روایت تلخی که شنیدمبود نابودتا بوده و هستقانونهای داروگرمرهم مضحکی بوده که حتی اون هم نیست تا باشیم راضیدامن رقّاصه منثور با سه تا نقطه مابین شست و سبّابه نمیشه برافراشتهخروس خون الل طلوع تا بوق سگموج سواری انگشتات میون گیس های بریده تیادمه بریده ممغروق دریای حدقه ت اشک طوفان نوحاون منم که دلداده بودنیستی الفبا نشست لگد به گُرده شموند روضه ی قضیه و نوحه شنقشی، نگاری، صنم قابل پرستش دوتار نوازای ترکمن بخشیمشقی، سیاهافتادی به فال این کویر بی آبمنصف باش با خیال…

دانلود قطعه کلمه از صفیر

قسمت اوّل یکی بود یکی نبود، بود اوّلین روایت تلخی که شنیدمبود نابودتا بوده و هستقانونهای داروگرمرهم مضحکی بوده که حتی اون هم نیست تا باشیم راضیدامن رقّاصه منثور با سه تا نقطه مابین شست و سبّابه نمیشه برافراشتهخروس خون الل طلوع تا بوق سگموج سواری انگشتات میون گیس های بریده تیادمه بریده ممغروق دریای حدقه ت اشک طوفان نوحاون منم که دلداده بودنیستی الفبا نشست لگد به گُرده شموند روضه ی قضیه و نوحه شنقشی، نگاری، صنم قابل پرستش دوتار نوازای ترکمن بخشیمشقی، سیاهافتادی به فال این کویر بی آبمنصف باش با خیال…

دانلود قطعه کلمه از صفیر

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398