زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود قطعه چه خبره از رض

دانلود آهنگ چه خبر از رض,دانلود آهنگ چه خبره از رض,دانلود آهنگ چه خبرِ از رض,دانلود آهنگ چخبره از رض,دانلود آهنگ رض به نام چه خبر,دانلود قطعه چه خبره از رض,دانلود آهنگ چه خبره,رض,مزمن,چه خبره,چخبره,چه خبرِ,

پی اچ دی دارم توی علافی، حرّافی هر جا فی (قیمت) بالا باشه تعداد هست کافی، به سمت جنون هووم قذّافی سر هنگ تو سر آهنگ سرتاسر دنیا جنگ بنگ بنگ بنگ! میگن که نژاد پرستی تمومه ولی بازم میکُشن برای رنگ رنگ رنگ! سرخ یا مشکی..من میگم سبز هنوزم امید هست بشه بازی برعکس رو زمین پره شغال رو هوا پره کرکس، معلمه بد اونیه که دستش ترکه اس همه به خشونت معتاد من توی ترکم، اسلحتو بنداز شروع کن حرکت به سمت صلح صب شد، کفشاتو جفت کن، هرچی نوره قورت بده سیاهیو تف کن چه خبره؟ ها؟، چه خبره، به من بگین تو این دنیا چه خبره…

دانلود قطعه چه خبره از رض

پی اچ دی دارم توی علافی، حرّافی هر جا فی (قیمت) بالا باشه تعداد هست کافی، به سمت جنون هووم قذّافی سر هنگ تو سر آهنگ سرتاسر دنیا جنگ بنگ بنگ بنگ! میگن که نژاد پرستی تمومه ولی بازم میکُشن برای رنگ رنگ رنگ! سرخ یا مشکی..من میگم سبز هنوزم امید هست بشه بازی برعکس رو زمین پره شغال رو هوا پره کرکس، معلمه بد اونیه که دستش ترکه اس همه به خشونت معتاد من توی ترکم، اسلحتو بنداز شروع کن حرکت به سمت صلح صب شد، کفشاتو جفت کن، هرچی نوره قورت بده سیاهیو تف کن چه خبره؟ ها؟، چه خبره، به من بگین تو این دنیا چه خبره…

دانلود قطعه چه خبره از رض

دانلود آهنگ چه خبرِ از رض

پی اچ دی دارم توی علافی، حرّافی

هر جا فی (قیمت) بالا باشه تعداد هست کافی، به سمت جنون هووم قذّافی

سر هنگ تو سر آهنگ سرتاسر دنیا جنگ بنگ بنگ بنگ!

میگن که نژاد پرستی تمومه ولی بازم میکُشن برای رنگ رنگ رنگ!

سرخ یا مشکی..من میگم سبز هنوزم امید هست بشه بازی برعکس

رو زمین پره شغال رو هوا پره کرکس، معلمه بد اونیه که دستش ترکه اس

همه به خشونت معتاد من توی ترکم، اسلحتو بنداز شروع کن حرکت

به سمت صلح صب شد، کفشاتو جفت کن، هرچی نوره قورت بده سیاهیو تف کن

چه خبره؟ ها؟، چه خبره، به من بگین تو این دنیا چه خبره

همش که دردسره، همش که خرتوخره، میکشن دسته جمعی میگن کار یه نفره

آ چه خبره، ها چه خبره؟ به من بگید تو این دنیا چه خبره

همش که دردسره،همش که خر تو خره، گورای دسته جمعی میگن کار یه نفره

اوباما یا که بوش، هرکی اومد کرد توش، هرچیم که بوش در اومد ریختن خاک روش

رو بدنه ی صلح زدن چنتا خال جوش، جنگ واسه ی مرگ مرگ با سم واسه موش

مردم بی گناه در کل سر گرم یا سردرگم، سلاح اتومات یا که سرد پل برای کشتن خوب اینو درک کن

تا وقتی اینهمه مریضی موج مضر هست، چرا تیزی توی دست چرا ترس

چرا تو خیابون میمونی واسه نزاع پس، پسر ما کار داریم کارد کاری اضافس

باید راهیو بری که همنوع بتونه باشه باقی، از ده تا یک بشمر تو الان داغی

خشونت غلاف بشه اونوقته میشه باشی، تو شناسنامه روح الله ای، واسه ما داداشی

 

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398