زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود قطعه جدید رض به نام بازی

دانلود آهنگ بازی از رض,دانلود آهنگ رض به نام بازی,دانلود آهنگ جدید رض به نام بازی,دانلود بازی از رض,آهنگ بازی از رض,دانلود قطعه جدید رض به نام بازی,دانلود آهنگ بازی از آلبوم مزمن,دانلود آلبوم مزمن از رض,مزمن,رض,بازی,

دانلود آهنگ بازی از رض,دانلود آهنگ رض به نام بازی,دانلود آهنگ جدید رض به نام بازی,دانلود بازی از رض,آهنگ بازی از رض,دانلود قطعه جدید رض به نام بازی,دانلود آهنگ بازی از آلبوم مزمن,دانلود آلبوم مزمن از رض,مزمن,رض,بازی,

دانلود قطعه جدید رض به نام بازی

دانلود آهنگ بازی از رض,دانلود آهنگ رض به نام بازی,دانلود آهنگ جدید رض به نام بازی,دانلود بازی از رض,آهنگ بازی از رض,دانلود قطعه جدید رض به نام بازی,دانلود آهنگ بازی از آلبوم مزمن,دانلود آلبوم مزمن از رض,مزمن,رض,بازی,

دانلود قطعه جدید رض به نام بازی

دانلود آهنگ بازی از رض

خوشگلا به چپم، مشکلا به راستم، زندگیم اینجوری چون خودم خواستم

یادمه بیشتر از نه ماه نداشتم تصمیم گرفتم روی دو تا پام وایسم

مامانم داد یادم بکنم باور، انسان بمونم تا ته راهم

گفت اینا ساختن شمشیر تفنگ با آهن رفتن بالاسره اونایی که بی گناهن

خون خون قطره قطره، بوم بوم قطعه قطعه، جون میمیرن دسته دسته، جنگ بسه بسه

صلح صلح کلا یه فهمه اگه اونی که اون بالاس بذاره کسی بفهمه

همش کنترل برنامه ریزی تو نظره سرمایه دارا ماها ریزیم، تو نظره صاحب سرمایه ما پشیزیم، ببین چه راحت بهمون یاد دادن هیزی

اینترنت، پورن پورن، اون هارد رو پر کن، سرت درد گرفت دکتر، بغل بگیر قرص رو، پول کار وام قسط صبح تا شام فس

همش هم میگیره الکی ژست میگه نگرانمون ولی بی حس

دس میدن پشت پرده میسازن دنیامون رو بعدم بسته بندی میفروشن رویاهامون رو

ماهاهم خریداریم آویزون سر تا پامون رو من میگم که باید بشوریم حتی نگامون رو

سهراب، افتاد، سلام به طراحی خداحافظ رخداد، هفته تیر و جا خالی دادیم رسید به مرداد، وسط شهریور بود دو تا برج افتاد

با ترسش ساختن خشم، با خشم کینه، جنگ تویه خونه هدف زمینه، هدف همینه

انسانیت رو  بکشن به بردگی کامل زیره منفعت اینو میگم من فقط اینبارهم اینا بازی رو ببرن مسخره است ... اَه

 

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب