زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود قطعه جدید درونبد از رض

دانلود آهنگ رض به نام درو نبند,متن آهنگ درو نبند از رض,دانلود آهنگ جدید رض به نام درونبد,دانلود قطعه جدید درونبد از رض,دانلود مجموعه مزمن,دانلود آهنگ درو نبند از آلبوم مزمن,مزمن,درو نبند,رض,نوید,دانلود آهنگ درو نبند از رض,

بارون می باره، ولی من خیس نمی شم، قطره هاش می ریزن رو چرک نویسم تور رفتی من از درد می پیچم اینم میکشم، هه، شاید گیج شم نفهمم کجام، نفهمم چی می خوام، نفهمم چرا دوستام میرن دیگه نمیان نبینم خاکستریست رنگ شهرم، من تو روزا می میرم و زنده میشم هر شب بارون می باره، اونم چجوری، حیف که نیستی ببینی خیلی دوری کاش می موندی پیشم، کاش که بودی، دموکرات چی، هیچی نیست زوری اینم یاد می گیرم میشم سخت تر، ته راه رو نمی بینی چون از اول بسته است نگاهم به پایین، به زیر دستم، کلمات میشه کمرنگ تر، بعدم محو درو نبند…

دانلود قطعه جدید درونبد از رض

بارون می باره، ولی من خیس نمی شم، قطره هاش می ریزن رو چرک نویسم تور رفتی من از درد می پیچم اینم میکشم، هه، شاید گیج شم نفهمم کجام، نفهمم چی می خوام، نفهمم چرا دوستام میرن دیگه نمیان نبینم خاکستریست رنگ شهرم، من تو روزا می میرم و زنده میشم هر شب بارون می باره، اونم چجوری، حیف که نیستی ببینی خیلی دوری کاش می موندی پیشم، کاش که بودی، دموکرات چی، هیچی نیست زوری اینم یاد می گیرم میشم سخت تر، ته راه رو نمی بینی چون از اول بسته است نگاهم به پایین، به زیر دستم، کلمات میشه کمرنگ تر، بعدم محو درو نبند…

دانلود قطعه جدید درونبد از رض

دانلود آهنگ درو نبند از رض

بارون می باره، ولی من خیس نمی شم، قطره هاش می ریزن رو چرک نویسم

تور رفتی من از درد می پیچم اینم میکشم، هه، شاید گیج شم

نفهمم کجام، نفهمم چی می خوام، نفهمم چرا دوستام میرن دیگه نمیان

نبینم خاکستریست رنگ شهرم، من تو روزا می میرم و زنده میشم هر شب

بارون می باره، اونم چجوری، حیف که نیستی ببینی خیلی دوری

کاش می موندی پیشم، کاش که بودی، دموکرات چی، هیچی نیست زوری

اینم یاد می گیرم میشم سخت تر، ته راه رو نمی بینی چون از اول بسته است

نگاهم به پایین، به زیر دستم، کلمات میشه کمرنگ تر، بعدم محو

درو نبند با من بمون، خیلی تنهام برام بخون، قصه ی وقتی رو که بچه بودم، میگفتی همه بدیا دروغن

میکشه دستم رو میکشه رو زمین، نا امیدی یه غوله نه از جنس خمیر

باور کن از وقتی دنیا به نام شر شد، من تو سایه ی شهر موندم کارم شد تفکر

سنگینی تنم رو پام کشید طعم تلخ آسفالت رو کفشام چشید

ببار بذار بشه دیدم مختل، شاید اینجوری ببینم با خوشبختی اُخت ام

رضا کی میای این رو یادم نمیره مگه میشه یه احساس اینقدر راحت بمیره

یه حسی از درونم میگه باز هم بگیرش، ولی اون داره با آینده میره

من اینجام توم میسوزه بیرون روشن، حرفای بقیه تو گوشم مبهم

اینم یاد می گیرم میشم محکم، مامان، اون در رو نبند لطفا

درو نبند با من بمون، خیلی تنهام برام بخون، قصه ی وقتی رو که بچه بودم، میگفتی همه بدیا دروغن

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398