زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود قطعه برش از بهرام

دانلود آهنگ برش از بهرام,دانلود آهنگ برش بهرام,آهنگ برش از بهرام,دانلود آهنگ جدید بهرام به نام برش,دانلود آهنگ برش,آهنگ برش,قطعه جدید برش از بهرام,دانلود قطعه برش از بهرام,دانلود آهنگ برش از آلبوم اشتباه خوب,بهرام,اشتباه خوب,

روی لبم زمین صدام می زنتم آروم در گوشم میگه بپرم بالا سرم آسمون زیر پاهام یه ساختمون سه طبقه ــَس دو به شک توویِ برزخ بین خوب و بد بین خواب و بیداری بین توهم و واقعیت بین درست و غلط با دنیا غریبه ام نمی دونم قضیه چیه قدرت وایسادن یا جرأت پریدن ها واسه من زندگی یه چرخه ــَس یا باهاش می چرخی یا خودتو جدا می کنی ازش تو تهش میشی من که فاصلت با مرگت میشه یه فشار رو پنجت میپرم میرسم به طبقه ی سوم که یه خونه ــَست که تووش یه خونواده وقت می گذرونن بابایِ خونه روی مبل با یه لیوان چایی جلوش با یه زیر پوش…

دانلود قطعه برش از بهرام

روی لبم زمین صدام می زنتم آروم در گوشم میگه بپرم بالا سرم آسمون زیر پاهام یه ساختمون سه طبقه ــَس دو به شک توویِ برزخ بین خوب و بد بین خواب و بیداری بین توهم و واقعیت بین درست و غلط با دنیا غریبه ام نمی دونم قضیه چیه قدرت وایسادن یا جرأت پریدن ها واسه من زندگی یه چرخه ــَس یا باهاش می چرخی یا خودتو جدا می کنی ازش تو تهش میشی من که فاصلت با مرگت میشه یه فشار رو پنجت میپرم میرسم به طبقه ی سوم که یه خونه ــَست که تووش یه خونواده وقت می گذرونن بابایِ خونه روی مبل با یه لیوان چایی جلوش با یه زیر پوش…

دانلود قطعه برش از بهرام

دانلود آهنگ بُرِش از بهرام

روی لبم زمین صدام می زنتم

آروم در گوشم میگه بپرم

بالا سرم آسمون زیر پاهام یه ساختمون

سه طبقه ــَس دو به شک

توویِ برزخ بین خوب و بد بین خواب و بیداری

بین توهم و واقعیت بین درست و غلط

با دنیا غریبه ام نمی دونم قضیه چیه

قدرت وایسادن یا جرأت پریدن ها

واسه من زندگی یه چرخه ــَس

یا باهاش می چرخی

یا خودتو جدا می کنی ازش

تو تهش میشی من

که فاصلت با مرگت میشه یه فشار رو پنجت

میپرم

میرسم به طبقه ی سوم که یه خونه ــَست

که تووش یه خونواده وقت می گذرونن

بابایِ خونه روی مبل

با یه لیوان چایی جلوش

با یه زیر پوش آبیِ بد رنگ تنش

از زیر قابِ عینکش روزنامه ی عصرو می خونه

جلوش توو تلوزیون یه اتو کشیده یِ احمق

دروغ میبافه واسه مردمِ بدبخت

مامان خونه کجاست؟

اونور فکرش مشغول بد

اینو من از حرکت بی صدای لباش میفهمم

تووی زندگیش فقط بوده نگران بچه ــَش

بچه ــَش اونور تووی اتاق

پشت یه میز با یه هدفون توو گوش

از آزادی مینویسه واسه تغییر مسیره

مردمی که ژنتیکی دیکتاتورن

همه دنبال جنجالن

اون دنبال یه جرقه ــَس

دنبال کشف راز زیر بال های یه پرنده ــَس

اونا منو یه لحظه دیدن هول شدن

سریع دوییدن به سمتم

من رد شدم اونا به من دیر رسیدن

به من دیر رسیدن به من دیر رسیدن

رد شدم رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

منو جاذبه می کشید پایین یا شاید دافعه هل می داد

نمی دونم هرچی که بود

سرعتم بیشتر شد رسیدم به یه اتاق

پُر دود پُر سکوت

یه جوون حل شده لای صدا

لای حروف تحتِ نظر تحتِ شنود

ولی محکم و مغرور

رفیقاش اونو ترک کردن

با دشمناشم نه دلیلی واسه صلح داره

نه چیزی واسه جنگ کردن

من توو هوا معلق بودم

یهو دید منو دویید به سمتم

از حال و روزش بیشتر نمیگم

کلاً بعضیا قرار نیست بفهمن

پس چه فایده گُفتن

بعضی وقتا باید رد شد و رفت مثِ من

که رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

طبقه ی اول یه دیوونه ــَس

ناامیدی حاکم خونه ــَس

جلو آینه وایساده و با خودش حرف می زنه

چی میگه نمی دونم

فقط تند تند پلک میزنه

و انگار میگه حالش بهم می خوره از این زندگی چِرت

در خونه نیمه بازه الان پا شده و داره میره سمتش

حیف توو فکر سقوطه

توو فکر انتقامه از کی؟

از تو از خودش از من

از همه آدمای این شهر

که همو نمی فهمن

جلوشو نمی گیرن چون این یه جنجال جدیده

همین الان کُلیشون این پایین وایسادن

از من فیلم می گیرن

منتظرن ببینن که من چجوری و کِی می میرم

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدم رفتم

از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398