زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ گم از رض

دانلود آهنگ گم از رض,دانلود آهنگ رض به نام گم,دانلود قطعه جدید رض به نام گم,دانلود گم از رض,دانلود آهنگ گم از آلبوم رنگی,فیت رض و داریوش,دانلود قطعه فانی از مجموعه رنگی,رض,داریوش,فانی,رنگی,

اولی پرسید حالش خوبه دومی فقط سرش به کارش بوده سومی اون گوشه توی باغ نیست چهارمی همیشه کنارش بوده پنجمی منم ، گیج و مبهمم توی بیمارستان آقای محترم هممون مریضیم بگو که هُل ندن از اول این جوری نبود برگردیم عدن بهشت این جا بود ما این جوریش کردیم با عشق ساختمون با پول میکنیم ترمیم؟ هنوز تو آینه دنبال اون میگردیم ما گردیم میگردیم مغناطیس سیب دانش کمیت زیادی کیفیت کاهش بستری رو تخت شوک واسه مغز شاید یه روز اونم بیاد یادش که کیه اولی کند دومی پر کرد سومی خندید چهارمی غُر زد پنجمی گشت گردید،کل سلول دور…

دانلود آهنگ گم از رض

اولی پرسید حالش خوبه دومی فقط سرش به کارش بوده سومی اون گوشه توی باغ نیست چهارمی همیشه کنارش بوده پنجمی منم ، گیج و مبهمم توی بیمارستان آقای محترم هممون مریضیم بگو که هُل ندن از اول این جوری نبود برگردیم عدن بهشت این جا بود ما این جوریش کردیم با عشق ساختمون با پول میکنیم ترمیم؟ هنوز تو آینه دنبال اون میگردیم ما گردیم میگردیم مغناطیس سیب دانش کمیت زیادی کیفیت کاهش بستری رو تخت شوک واسه مغز شاید یه روز اونم بیاد یادش که کیه اولی کند دومی پر کرد سومی خندید چهارمی غُر زد پنجمی گشت گردید،کل سلول دور…

دانلود آهنگ گم از رض

دانلود آهنگ گُم از رض

اولی پرسید حالش خوبه

دومی فقط سرش به کارش بوده

سومی اون گوشه توی باغ نیست

چهارمی همیشه کنارش بوده

پنجمی منم ، گیج و مبهمم

توی بیمارستان آقای محترم

هممون مریضیم بگو که هُل ندن

از اول این جوری نبود برگردیم عدن

بهشت این جا بود ما این جوریش کردیم

با عشق ساختمون با پول میکنیم ترمیم؟

هنوز تو آینه دنبال اون میگردیم

ما گردیم میگردیم

مغناطیس سیب دانش

کمیت زیادی کیفیت کاهش

بستری رو تخت شوک واسه مغز

شاید یه روز اونم بیاد یادش که کیه

اولی کند دومی پر کرد

سومی خندید چهارمی غُر زد

پنجمی گشت گردید،کل سلول دور زد

گفت هممون اسیریم مطلق

اولی گفت من میخوام ببینم اون بیرون چیه

دومی گفت حرف نزن من شنیدم هستی اون بیرون ویرون میشه

سومی که اصلا توی بحث نیست

چهارمی نفسش داد بیرون بی روحیه

همشونم میدونستن پنجمی از بچگیش پی پیروزی

اما یه آن همه چی شو باخت

سرد ترین چشم های که میشد دید تو بُعدِ امکان

گفت طبقاتی این زندان

گمیم انگار ، ماها کی ایم ؟

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398