زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ هیچکس به نام برپا

دانلود آهنگ برپا از هیچکس,دانلود آهنگ برپا هیچکس,دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام برپا,دانلود آهنگ هیچکس به نام برپا,آهنگ برپا از هیچکس,دانلود آهنگ برپا از آلبوم جنگل آسفالت,جنگل آسفالت,برپا,هیچکس,زیرصوت,

صفر بیست و یک هه هه هه داری میری !؟ گوش کن ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس پشیمون میشم از آن فرجام اینه که من پابرجام هنوز رپ فارس (برگ رو ماست//-پهنه رو باز ؟) سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقل سرداب قافیه های دوز(تون) همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه تریاد چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه تنظیم واجه کردی تو پاچه هنوز مثل سابق صامت ثابت میمونه تو ساکت میشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس مینویسه میگه اینه بینشیکه میشه…

دانلود آهنگ هیچکس به نام برپا

صفر بیست و یک هه هه هه داری میری !؟ گوش کن ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس پشیمون میشم از آن فرجام اینه که من پابرجام هنوز رپ فارس (برگ رو ماست//-پهنه رو باز ؟) سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقل سرداب قافیه های دوز(تون) همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه تریاد چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه تنظیم واجه کردی تو پاچه هنوز مثل سابق صامت ثابت میمونه تو ساکت میشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس مینویسه میگه اینه بینشیکه میشه…

دانلود آهنگ هیچکس به نام برپا

دانلود آهنگ برپا از هیچکس

صفر بیست و یک
هه هه هه داری میری !؟
گوش کن

ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس
پشیمون میشم از آن فرجام اینه که من پابرجام
هنوز رپ فارس (برگ رو ماست//-پهنه رو باز ؟) سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام
شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقل سرداب
قافیه های دوز(تون) همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه تریاد
چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه
تنظیم واجه کردی تو پاچه هنوز مثل سابق صامت ثابت میمونه تو ساکت
میشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس مینویسه میگه اینه بینشیکه
میشه بیشه وقتی که ریشه پس که دیگه میشه وقتی که دیگه فهمیدی این که
قافیه رو شلیک کنه مثل مسلسل مسلماً من مسلحم مثل مسلسلم نزن ضد حال از اون قافیه ها
مغزت توی سه گوشت قافیه داد سه تا قافیه را به هم نزدیک کنم همینان که باعثه اینه که همگی مرغوب شدن

همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا

من بازی رو شروع کردم حالا من لم میدم نگاه میکنم تو رو از طرز بازی لذت ببرم
چون آخر سر من میشم قلباً توی رپ ولی من رپ هست سرشت و ماه سلیقه ام
یه مثال بارز اگه حافظ با اون اشعار نافذ
بشه حاضر تا جلوی من بشه آره توی رپ اشعارش وافکارش افعالش
همگی میشن باطل چون که هیچکسه واسه رپ فارس باعث
چیزی که گفتم بود اقدام میکنم اقرار شاعرای فارسی
منو کردن اغفال تا به رپ کردن کنم اقدام منم بالا ممبر نتیجه همت
انقد گذشت که به من بعد که من بعد اهل وقلب با هر قدمت میکنه واسم خدمت
میگن همه قصه است اما اینه قسمت رپ فارسی بی من مثل بچه بی پدر
من هر چی میگم میگن هیچکس پیله کرد من غرب زدگی رو کردم ریشه کن
من مردنم مثل مرگ معمار میشه این بیت پیشه من یه مهمان

همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا

هه هه هه ... 021
بیا ... صفر دو یک ..... صفر دو یک همه دستا بره بالا
بیا ... همه دستا بره بالا

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398