زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ ماشین از رض

دانلود آهنگ ماشین از رض و نوید,دانلود آهنگ ماشین از رض,دانلود آهنگ ماشین از نوید,فیت رض و نوید,دانلود آهنگ ماشین,ماشین از رض,دانلود آهنگ ماشین از آلبوم شهروند,دانلود آهنگ رض به نام ماشین,دانلود قطعه جدید ماشین از مجموعه شهروند,مجموعه شهروند از رض,رض,شهروند,ماشین,

**ورس یک** قد کوتاه ، تن سوراخ ، جوش جوش ،‌ پرچ و پیچ وسط دلم داغه ،‌ ولی تمام تنم سرد و لیز گیریسو بمال رو ابروم ، بیا لبو چرب کن با روغندون هرچی که صرف بکنه می‌گم ، من آخرین مدل سخنگو برق بده ،‌ نور بدم ، داد داری ، بوق بزن عقده‌ی قدرت داری بیا پول بده پام جون بکن فروختیشون برسی به من ، قوچ ،‌ شیر ، اسب و گاو عکسشونو رو تنم زدن بفهمی من از کجام **کروس** ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه میرم یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه می‌رم…

دانلود آهنگ ماشین از رض

**ورس یک** قد کوتاه ، تن سوراخ ، جوش جوش ،‌ پرچ و پیچ وسط دلم داغه ،‌ ولی تمام تنم سرد و لیز گیریسو بمال رو ابروم ، بیا لبو چرب کن با روغندون هرچی که صرف بکنه می‌گم ، من آخرین مدل سخنگو برق بده ،‌ نور بدم ، داد داری ، بوق بزن عقده‌ی قدرت داری بیا پول بده پام جون بکن فروختیشون برسی به من ، قوچ ،‌ شیر ، اسب و گاو عکسشونو رو تنم زدن بفهمی من از کجام **کروس** ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه میرم یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه می‌رم…

دانلود آهنگ ماشین از رض

دانلود آهنگ ماشین از رض و نوید

**ورس یک**

قد کوتاه ، تن سوراخ ، جوش جوش ،‌ پرچ و پیچ

وسط دلم داغه ،‌ ولی تمام تنم سرد و لیز

گیریسو بمال رو ابروم ، بیا لبو چرب کن با روغندون

هرچی که صرف بکنه می‌گم ، من آخرین مدل سخنگو

برق بده ،‌ نور بدم ، داد داری ، بوق بزن

عقده‌ی قدرت داری بیا پول بده پام جون بکن

فروختیشون برسی به من ، قوچ ،‌ شیر ، اسب و گاو

عکسشونو رو تنم زدن بفهمی من از کجام

**کروس**

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه میرم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه می‌رم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

**ورس دو**

ماشینم ماشینم ، هولم بدی را میرم

یه وقتی آدم بودم ولی الان فقط ماشینم

ماشینم ماشینم ، سوخت می‌سوزونم و راه میرم

فکر می‌کردم که آدم بودم ولی الان من فقط ماشینم

جای لاستیک دارم دوتا پا ، از زمین کندم و رو هوا

معلق می‌خورم و توو فضا ، تازه فهمیدم که من کجام

یه نقطه ، نصف برنامه‌هام قفله

نصف دیگرم دادن کد بهش

با جفت چشم نمیشه دید و کرد دل خوش بهش

بایو تک ، نانومتر ، تشخیص تحلیل ذهن فکر

مفصل رباط زرد پی ، سرتا پا وصل اوکی ؟

هدف گم شد ، تووی پارکینگ پارک کردن اسمش تمدن شد

سرم پر شد ، از جریان قطع شدم کل تنم شل شد

**کروس**

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه میرم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه می‌رم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه میرم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

ماشینم ، ماشینم ، هلم بدی راه می‌رم

یه وقتی آدم بودم ولی الآن فقط ماشینم

 

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398