زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام قانون

دانلود آهنگ قانون از هیچکس,دانلود آهنگ قانون,دانلود آهنگ هیچکس به نام قانون,دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام قانون,دانلود آهنگ قانون از آلبوم جنگل آسفالت,دانلود آلبوم جنگل آسفالت,جنگل آسفالت,هیچکس,قانون,زیرصوت,

يه قانون هست که هيچ جا درج شده نيستش تويه خيابون حاکمه ترد شده نيستشسخت شده ريسکش که بيصدا هر چی بدخواهه بشه بی صدابزار از اين قانون يه کم بيشتر بگم هر چند منتقدين من ميخوام بيشتر بشنقانونی که بحثشه قانونه جنگله ضعيف ميميره هميشه قوی سر ترهاينجا خيابونه چشاتو يکم واکن قانونشو شرح ميدم باش يکم تا کناينجا کفش آسفالته با این حال که ناجا هست امکانش هست حق پايه مال شهچه لاتايه بيخطری که تو زندونن چون که هرکی هرچی زور گفت بر ضد بودنتقصيره من چيه؟ اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زدن اين دهن بزاره دارمببين ببين…

دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام قانون

يه قانون هست که هيچ جا درج شده نيستش تويه خيابون حاکمه ترد شده نيستشسخت شده ريسکش که بيصدا هر چی بدخواهه بشه بی صدابزار از اين قانون يه کم بيشتر بگم هر چند منتقدين من ميخوام بيشتر بشنقانونی که بحثشه قانونه جنگله ضعيف ميميره هميشه قوی سر ترهاينجا خيابونه چشاتو يکم واکن قانونشو شرح ميدم باش يکم تا کناينجا کفش آسفالته با این حال که ناجا هست امکانش هست حق پايه مال شهچه لاتايه بيخطری که تو زندونن چون که هرکی هرچی زور گفت بر ضد بودنتقصيره من چيه؟ اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زدن اين دهن بزاره دارمببين ببين…

دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام قانون

دانلود آهنگ قانون از هیچکس

يه قانون هست که هيچ جا درج شده نيستش تويه خيابون حاکمه ترد شده نيستش
سخت شده ريسکش که بيصدا هر چی بدخواهه بشه بی صدا
بزار از اين قانون يه کم بيشتر بگم هر چند منتقدين من ميخوام بيشتر بشن
قانونی که بحثشه قانونه جنگله ضعيف ميميره هميشه قوی سر تره
اينجا خيابونه چشاتو يکم واکن قانونشو شرح ميدم باش يکم تا کن
اينجا کفش آسفالته با این حال که ناجا هست امکانش هست حق پايه مال شه
چه لاتايه بيخطری که تو زندونن چون که هرکی هرچی زور گفت بر ضد بودن
تقصيره من چيه؟ اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زدن اين دهن بزاره دارم


ببين ببين به من دست بند نزن
چرا اينو که ميزنی بهم ميگی حرف نزن
بزار بگم من يه قربانی از جنگلم
من يه ، من يه قربانی از جنگلم


منو تو هر کدوم قربانيبه به يه نوبه ایم
میدونم تو ی دلت داری مثه من یه عقده ای
جامعه که ما رو تو خیابون بار آورد خشونت دیدیم نه یه بار بلکه بارها شد
چه تیغه هایی که کشیده شدن رو این بدن زود میمیره کسی که میگه رویین تنم
اینجا کفش آسفالته یه پاسگاست که قانون اساسی هم توش میشه پایمال شه
چرا هنوز زندم این واسه من یه سواله باید طور دیگه بمیرم ازرائیل تزو داده
ما بین یه گله گرگ بزرگ شدیم ما عین یه بچه گرگ خوب گرگ شدیم
روح بچه سیاه نیست وقت تولد همون بچم اما بچه تلف شد
من بیگناهم خدا هم شاهده فکر میکنی بشه کسی به خدا هم باج بده


ببين ببين به من دست بند نزن
چرا اينو که ميزنی بهم ميگی حرف نزن
بزار بگم من يه قربانی از جنگلم
من يه ، من يه قربانی از جنگلم


من یه قریانیم مثه خیلیها روزی که روح آزاد بشه کی میاد
آدمای دور تو همگی لاشخور صفت نهایت تو هم میشی لاشخور چه بد
خیلیا زندن چون که کشتن جرمه انسانیت کو کشتن مرده

مشتم شد به جامعه. عقدم توي رپ شد حادثه

اينا همه باعث اين شدن فاصله بين عشق و نفرت زياد شه

چون خيابون قاصبه ميگيره عشقو از تو

نفرت به جاش. نگو چرا ناراحتي حرصم به جاش

دستبندو باز كن چون كه بازم حرف دارم من حرفام راسته و ميكنم دفاع از كارم

بزار بگم من يه قرباني از جنگلم... من يه قرباني...ببين ببين به من دست بند نزن
چرا اينو که ميزنی بهم ميگی حرف نزن
بزار بگم من يه قربانی از جنگلم
من يه ، من يه قربانی از جنگلم

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398