زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ صفیر به نام بت

دانلود آهنگ بت از صفیر,دانلود آهنگ یُت از صفیر,دانلود آهنگ صفیر به نام بت,متن آهنگ بت از صفیر,دانلود آهنگ جدید صفیر به نام بت,دانلود آهنگ جدید صفیر,دانلود آهنگ بت,صفیر,بت,زیرصوت,

[اینترو] هرکی از هرچیزی بت میسازی تا پشت هیبتش سنگر بگیره [ورس یک] بساز از من یه بُت با آب و سنگ و سیمان شه در هم بتن زیرشم بنویس دست نه که چون رپ فارسی می کشه حسرتشو گفت نم پس نمیده قلم چه عرض کنم بگو تنبونشو عوض کنن حاجت، زیارت، هامارتیا چک سفیدم تو بازار سیاه به صرف کبک خروسخون با مخلفات بُزاق ، راحت الحلقوم این اثر صنعتِ تا هنر، عقب گرد یکی مثل تو نیست سوّم شخص جمع هم خونه، همخونه جاری خیابون زن بابا همخونی ندارم با همخون بی نشونم، بشکن حیارو پتکو بذار دم دستم بگو کار من بود [ورس دوم] تراشیدی…

دانلود آهنگ صفیر به نام بت

[اینترو] هرکی از هرچیزی بت میسازی تا پشت هیبتش سنگر بگیره [ورس یک] بساز از من یه بُت با آب و سنگ و سیمان شه در هم بتن زیرشم بنویس دست نه که چون رپ فارسی می کشه حسرتشو گفت نم پس نمیده قلم چه عرض کنم بگو تنبونشو عوض کنن حاجت، زیارت، هامارتیا چک سفیدم تو بازار سیاه به صرف کبک خروسخون با مخلفات بُزاق ، راحت الحلقوم این اثر صنعتِ تا هنر، عقب گرد یکی مثل تو نیست سوّم شخص جمع هم خونه، همخونه جاری خیابون زن بابا همخونی ندارم با همخون بی نشونم، بشکن حیارو پتکو بذار دم دستم بگو کار من بود [ورس دوم] تراشیدی…

دانلود آهنگ صفیر به نام بت

دانلود آهنگ بُت از صفیر

[اینترو]

هرکی از هرچیزی بت میسازی

تا پشت هیبتش سنگر بگیره

[ورس یک]

بساز از من یه بُت

با آب و سنگ و سیمان شه در هم بتن

زیرشم بنویس دست نه که چون

رپ فارسی می کشه حسرتشو

گفت نم پس نمیده قلم

چه عرض کنم بگو تنبونشو عوض کنن

حاجت، زیارت، هامارتیا

چک سفیدم تو بازار سیاه

به صرف کبک خروسخون

با مخلفات بُزاق ، راحت الحلقوم

این اثر صنعتِ تا هنر، عقب گرد

یکی مثل تو نیست سوّم شخص جمع

هم خونه، همخونه جاری

خیابون زن بابا همخونی ندارم با همخون

بی نشونم، بشکن حیارو

پتکو بذار دم دستم بگو کار من بود

[ورس دوم]

تراشیدی بُت، بزرگ تر از خود

ساختی صورت کج سیرت جبّار پر از عقده

اون چیزی رو که نیستی خلق کردی

پشتش پناه بگیر با ترفند

سوال جوابِ بی هدفی تو پوست سین جیم

خنثی کننده ی مین بدون سیم چین

زنجیرکن به داربست تکیّتو

تا صاف واسّه کلومت چهار فصل

معرکه ی شعله، گرمابه گلستونه

تا قوت جورکنه بُت میشه طاغوت پودر

کمه تو رویاهات پرواز ، پراکنده یا از پر آکنده؟

شاید هم کچلی گرفته پراکنده

می پره؟ یا که جَلده؟

با این چکش، بشکن

بشکن ، پیدا بشی اَ توو خودت بلکه

[میانه]

توی بتی که از خودت ساختی

خود واقعیت گوشه گرفته

بشکنش ، خُردش کن

تو بتِ من یه بچه ی تنهاست

که عاشقِ عشقه

وقتی بتش خودنمایی میکنه

اون فکر میکنه

یه روز بیدار میشه و

[ورس سوم]

می گفت تنِ تو ظهر تابستونو به یادم میاره

خب شعر تو جلد مردادِ گرم

شوریده سر، پوشیده پر

پا دمِ حوض میزنه له له

لب شتری خونیه به به

بچه ها تو فکر کولی ان از هم

بوی کوکو کو که کوکو کنه

نوک بزنه به ته برنجاش

ندارم قصد انشا

کوه به کوه می رسه جناب

بی شتاب نیم نگاه، چی چرا؟

برهنگی آبرو وجدان عرف و هنجار کلنجار

با اذهان سرانجام پوچ کار توئه

وانمود به وانمود نمود جزره

ما ماه تو خورشید

رادیکال مدّ نظر برای همین سایه شده

نقابتو بشکن، آز و طمع، ریا و حسد

نشست کرده پشت عینک

روحتو صیغل بده با چشمک

آزادی رو عشق است

رسیدی چند قدمیِ ته قصّه ت

[اوترو]

قصّه یه روز تموم میشه

بُتتو بشکن

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398