زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ رضا پیشرو به نام رپ گیم

دانلود آهنگ رپ گیم از رضا پیشرو,آهنگ رپ گیم,دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو,دانلود آهنگ رضا پیشرو به نام رپ گیم,دانلود آهنگ رپ گیم از رضا پیشرو و علی اوج,فیت پیشرو و اوج,دانلود آهنگ جدید علی اوج,رضا پیشرو ریل,ریل,پیشرو,اوج,

(کروس) اوج   میدونی که این بازی ماله مائه دآش   هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه   پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت   تا نکردی به جایی فرود سقوط باز   میدونی که این بازی ماله مائه دآش   هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه   پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت   تا نکردی به جایی فرود سقوط باز   (ورس1) اوج   آه چشمامو وا میکنم ، صَفو نگاه میکنم   کفشامو پام میکنم بعدم درو وا میکنم   میزنم بیرون و بعد مردم…

دانلود آهنگ رضا پیشرو به نام رپ گیم

(کروس) اوج   میدونی که این بازی ماله مائه دآش   هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه   پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت   تا نکردی به جایی فرود سقوط باز   میدونی که این بازی ماله مائه دآش   هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه   پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت   تا نکردی به جایی فرود سقوط باز   (ورس1) اوج   آه چشمامو وا میکنم ، صَفو نگاه میکنم   کفشامو پام میکنم بعدم درو وا میکنم   میزنم بیرون و بعد مردم…

دانلود آهنگ رضا پیشرو به نام رپ گیم

دانلود آهنگ رپ گیم از رضا پیشرو
(کروس) اوج


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز


(ورس1) اوج


آه چشمامو وا میکنم ، صَفو نگاه میکنم


کفشامو پام میکنم بعدم درو وا میکنم


میزنم بیرون و بعد مردم هم صدام میکنن


منم بشون محل نمیدم و شَر به پا میکنم


دو تا چشما خط رو خط ابرو پایین مغزِ رَد


میگردم تو سطح شهر درست میکنم دردسر


اوجی اوجی اوجی اوجی کلماتش موجی پُوجی


میده شفا فوری موری با اینکه ما خیلی خُلیم


دور تو اوبی مُوبی همشون هم کُولی مولی


نداری تو چیزی داش ، تِر زدی تو موزیکات


مخاطبا ک* شعر ، بودن با این روحیات


همشون تو حاشیه ــَن ، مغزِ مارو *اییدن


دورن ولی فامیلن ، رو مخ من راه میرن


میگن بالا وایسادن ولی بَرده ی پایینن


هرکسیو را میدن تو جمع و بشون پا میدن


من به تهران فاز میدم مخفی ــَم ولی پابلیک ــَم


همه از ما میگن منم بشون *اک میدم


انگشت بالا راه میرم چون اینا مغزایِ خوابیده ــَن


(کروس) اوج


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز


(ورس2) پیشرو


(آه پیشرو)


باز منو یکی دید جیغش در اومد


کاش من اِنقده دیپرس نبودم


و وینچسترم همرام و تو بیزینس نبودم


و شیفته یِ جیبت نبودم


زودتر دنبال پیشرفت باش


هیجده سال پیش فرق داشت


هیچوقت تا این اندازه دنبال رپ نبودم


سَر زبونم چاق نبود از درونم داغ نبودم


پِی پرواز نبودم اما یهو از پشتم بال در اومد


بهم گفتن قول دادی پولدار بشی


روی فرشای قرمز و خوب راه بری


واسه دوستات اورژانس بشی


توی روزنامه طوفان کنی


بیاد تو پارک پلیس باید شب و روز کار کنی


نمیتونی پارک کنی ، نمیدونی داغ شدی


نمیمونی شاسکولی که تو باغ بودی گاو بودی


به جا باغبونی خواب بودی تو حباب بودی جا موندی


بگو مگه چی به تو خیابون داد کیا میان اونجا؟ اونا دردسرن


دَر به دَرن کَله خرن گَله برن ، اهل فَنن ضربه زنن


در بزنن زَهره ترک میشی بچه قشنگ


ترک وطن کن برو شهر فرنگ


بَسه وَنَک دست برندتو بده دست قلم مغز تَرَک خوردت


تو قلب همه هست تو اون نقطه ی اوج این چرخ و فلکی


همه دست به زَنن مرد نبرد منم همه محوِ منن


یخ شکنم مغزِ این قلعه منم آه


میَرزه سر به تنم ، جلب توجه میکنه عطرِ تنم


فَک طرفدارا روی سنگِ همش


برگِ برنده منم قلبِ خطر


من پِی هدف پَرسه زنم


گرمه بدن روی دنده چپم


هرچقدر هم رپ بکنم کم میاد حرف بزنم


آره


(کروس) اوج


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز


میدونی که این بازی ماله مائه دآش


هرکی موندش تو این بازی خیلی خا*ه داشت آه


پس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوت


تا نکردی به جایی فرود سقوط باز
ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398