زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ جدید شایع به نام شلش کن

دانلود آهنگ شلش کن از شایع,دانلود آهنگ شایع به نام شلش کن,دانلود آهنگ جدید شایع به نام شلش کن,دانلود آهنگ شلش کن از آلبوم اینجانب,متن آهنگ شلش کن از شایع,شلش کن,شایع,اینجانب,

اون وسط جا منم خالی کنیدبرا من بد با مدل مو تایسونیشاید منم پام سریدحالا نری تعریفشو جایی کنیحاجی من از دوتا پیک دیگه میبینم اما نصف نیمهمیگه خیلی دیره میگم جدی میگه آخه واسه ما شیش صبح خیلی دیرهشتر دیدی ندیدی گفتن شایع اونجا بود میگی ندیدیآها حالا شد الان نریزی زحمت آماده ام برا ناپرهیزیبزن میزنیم سلامتی من چون خاکی تر خودمو ندیدمبزن میزنیم سلامتی تو چون رو دماغ فیل پره شبیه تویه حرکتی کن نگاه همه شلن اینکاره نیستی بده دست خودمبکشین یه صف بلند لیوانتو بده داداش گلمیه ربع دیگه همه کج و کلن من هرجا…

دانلود آهنگ جدید شایع به نام شلش کن

اون وسط جا منم خالی کنیدبرا من بد با مدل مو تایسونیشاید منم پام سریدحالا نری تعریفشو جایی کنیحاجی من از دوتا پیک دیگه میبینم اما نصف نیمهمیگه خیلی دیره میگم جدی میگه آخه واسه ما شیش صبح خیلی دیرهشتر دیدی ندیدی گفتن شایع اونجا بود میگی ندیدیآها حالا شد الان نریزی زحمت آماده ام برا ناپرهیزیبزن میزنیم سلامتی من چون خاکی تر خودمو ندیدمبزن میزنیم سلامتی تو چون رو دماغ فیل پره شبیه تویه حرکتی کن نگاه همه شلن اینکاره نیستی بده دست خودمبکشین یه صف بلند لیوانتو بده داداش گلمیه ربع دیگه همه کج و کلن من هرجا…

دانلود آهنگ جدید شایع به نام شلش کن

دانلود آهنگ شُلش کن از شایع

اون وسط جا منم خالی کنید
برا من بد با مدل مو تایسونی
شاید منم پام سرید
حالا نری تعریفشو جایی کنی
حاجی من از دوتا پیک دیگه میبینم اما نصف نیمه
میگه خیلی دیره میگم جدی میگه آخه واسه ما شیش صبح خیلی دیره
شتر دیدی ندیدی گفتن شایع اونجا بود میگی ندیدی
آها حالا شد الان نریزی زحمت آماده ام برا ناپرهیزی
بزن میزنیم سلامتی من چون خاکی تر خودمو ندیدم
بزن میزنیم سلامتی تو چون رو دماغ فیل پره شبیه تو
یه حرکتی کن نگاه همه شلن اینکاره نیستی بده دست خودم
بکشین یه صف بلند لیوانتو بده داداش گلم
یه ربع دیگه همه کج و کلن من هرجا بودم همه چپه شدن
نمیخورم نداره همه میخورن به هیچی فکر نکن امشب کلا
شلش کن بابا مگه چقدر زنده ایم کلا بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گندم
شلش کن بابا مگه چقدر اینجاییم کلا بریز بریم بالا پ نگاه من هنو نمردم
قصه از این قراره که ما ادا نداریم برا کسی
اگه جایی یه حال باحالی باشه ما هم اوکیم با همه مچیم
رفیقامون خودشونن کسی تو فازه افه مفه نیست
کسی کار نداره تو چه لولی رفیقت رفیقته دلی
منم حاجی سیسم اینه بگردم ببینم کی شبیمه
کی کار نداره به بقیه کی نمیپاد جیبه کی چقدریه
من بچه این خاک و خلام بیخیالم و دست باده پولام آرزوی توام آرزومه
همیشه وسط آرزو هام خلاصه یه دو روزه و
مام حواسمون مفت نبازیمش کارو درست دراریمش
چرا این دوروز خوش نباشیمش
بالا پایین همه دارن منم یه روزایی بد حالم
اما به مشکلات برسونین که در نهایت همه چپ مائن
شلش کن بابا مگه چقدر زنده ایم کلا بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گندم
شلش کن بابا مگه چقدر اینجاییم کلا بریز بریم بالا پ نگاه من هنو نمردم

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398