زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ جدید زیر شهر

دانلود آهنگ زیرشهر از خاکی,دانلود آهنگ زیر شهر,دانلود آهنگ جدید زیر شهر,دانلود آهنگ جدید خاکی به نام زیر شهر,دانلود آهنگ زیر شهر از خاکی,دانلود آهنگ جدید خاکی,خاکی,زیر شهر,زیرصوت,

ورس یک سه گام میریم صدا پخش رو بیتفاز جنگ داریم سبک رپ با هیت لب هارو بدوز بهم صحنه رو بپاوقتی من رو بیت ام یعنی با احترام یه هیسخسته نشی بهتره بشینی رو نیمکتامیره که داره میکنه روی بیت رپپاشو که داره شروع میشه بحث بزار یجور دیگه بگم ، hello kick assمفعول که تویی بگو فاعلت کیهکساتو شنیدیم بهمون بگو شاعرت کیهاز "گ" ای ، ولی گنگ نهیه گوه خشکیده ، بگو خالقت کیه ک*یر دهن اونیکه میکو به تو دادخوب بودی ولی تازگیا دراز شده پاتمردونگی مرد اونجا که به تو گفتن لاتسوراخت هم گشاد عینهو شات گان  …

دانلود آهنگ جدید زیر شهر

ورس یک سه گام میریم صدا پخش رو بیتفاز جنگ داریم سبک رپ با هیت لب هارو بدوز بهم صحنه رو بپاوقتی من رو بیت ام یعنی با احترام یه هیسخسته نشی بهتره بشینی رو نیمکتامیره که داره میکنه روی بیت رپپاشو که داره شروع میشه بحث بزار یجور دیگه بگم ، hello kick assمفعول که تویی بگو فاعلت کیهکساتو شنیدیم بهمون بگو شاعرت کیهاز "گ" ای ، ولی گنگ نهیه گوه خشکیده ، بگو خالقت کیه ک*یر دهن اونیکه میکو به تو دادخوب بودی ولی تازگیا دراز شده پاتمردونگی مرد اونجا که به تو گفتن لاتسوراخت هم گشاد عینهو شات گان  …

دانلود آهنگ جدید زیر شهر

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398