زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ بده بره از رض

دانلود آهنگ بده بره از رض,قطعه جدید رض به نام بده بره,دانلود آهنگ رض بنام بده بره,بده بره,آهنگ رض به نام بده بره,دانلود آهنگ بده بره از آلبوم شهروند,دانلود آهنگ بده بره از مجموعه شهروند,دانلود آلبوم شهروند از رض,رض,شهروند,

روی حرفم با خودمه روی ماهَم خورشیدِ درونم و من داغم پهنم سطح کیهان خونم سمت تهران خلق می کنم از جونم تا وقتی داره امکان بی نهایت در نهایت غیب می شه هر کی میگه باید نباید صبر تو فاز ایوب غرب تو فاز شهرک وقتی مخروبه می سازن پس میرن راهو بر عکس جلوی پامون دره است گذشت مسئله ست مظلوم مظلومه یکم ظالم بشه حذف مجبور مجبوره یکم جابر بشه کم تو این تابش کم منم تابع شکن من از همون روزنه‌م وسط نا‌کجا نمیدونم تا کِی میتپم و تاکجا ولی یه چیزو میدونم تو این راه صاف خیلی چیزا نابجاست  ** کروس**…

دانلود آهنگ بده بره از رض

روی حرفم با خودمه روی ماهَم خورشیدِ درونم و من داغم پهنم سطح کیهان خونم سمت تهران خلق می کنم از جونم تا وقتی داره امکان بی نهایت در نهایت غیب می شه هر کی میگه باید نباید صبر تو فاز ایوب غرب تو فاز شهرک وقتی مخروبه می سازن پس میرن راهو بر عکس جلوی پامون دره است گذشت مسئله ست مظلوم مظلومه یکم ظالم بشه حذف مجبور مجبوره یکم جابر بشه کم تو این تابش کم منم تابع شکن من از همون روزنه‌م وسط نا‌کجا نمیدونم تا کِی میتپم و تاکجا ولی یه چیزو میدونم تو این راه صاف خیلی چیزا نابجاست  ** کروس**…

دانلود آهنگ بده بره از رض

دانلود آهنگ بده بره از رض

روی حرفم با خودمه روی ماهَم
خورشیدِ درونم و من داغم
پهنم سطح کیهان خونم سمت تهران
خلق می کنم از جونم تا وقتی داره امکان
بی نهایت در نهایت غیب می شه
هر کی میگه باید نباید
صبر تو فاز ایوب غرب تو فاز شهرک
وقتی مخروبه می سازن پس میرن راهو بر عکس
جلوی پامون دره است گذشت مسئله ست
مظلوم مظلومه یکم ظالم بشه حذف
مجبور مجبوره یکم جابر بشه کم
تو این تابش کم منم تابع شکن
من از همون روزنه‌م وسط نا‌کجا
نمیدونم تا کِی میتپم و تاکجا
ولی یه چیزو میدونم تو این راه صاف
خیلی چیزا نابجاست

 ** کروس**

این همه ترس و بده بره
بار گناه و بده بره
غرور اشتباه و بده بره
بده بره
این همه غصه خوردن و تو بده بره
این همه دروغ گفتن و تو بده بره
توهم جدا بودن و تو بده بره
رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بده بره

روی حرفم با خودمه رو زمینم
چه از مریخ یا ونوس من این جا همینم
کل حرفم اینه که من هستم
کل حرفم این که من هسته م
با آب جاریم، با خاک هم خواب
با باد میوزم با آتش گرما
من واسه رشد اینجا اومدم نه واسه جنجال
نه واسه صلح، نه واسه جنگا
امنیت و خواستم شناخت رو پیدا کردم
اراده میگفت باید بریم بالاتر از گردن
گذشت روزای زردم اومد روزای سبزم
رسیدم توی قلبم ، رسیدن توی قلبم
نتیجش شد صداقت شکوفه زد تو گلوم
با این حساب فقط یکی موند اون رو‌برو
گرفت همه منو در بر شدم تاجی بر سر
اون وقت خواستم باشم مسیری برای عبور

 ** کروس**

این همه ترس و بده بره
بار گناه و بده بره
غرور اشتباه و بده بره
بده بره
این همه غصه خوردن و تو بده بره
این همه دروغ گفتن و تو بده بره
توهم جدا بودن و تو بده بره
رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بده بره

 

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398