زیرصوت | صدای زیر زمین

آهنگ عمو رضا از رخ

دانلود آهنگ رخ به نام عمو رضا,دانلود آهنگ عمو رضا از رخ,دانلود آهنگ جدید عمو رضا,دانلود آهنگ عمو رضا,آهنگ رخ به نام عمو رضا,دانلود قطعه جدید رخ به نام عمو رضا,آهنگ عمو رضا از رخ,متن آهنگ عمو رضا از رخ,عمو رضا,رخ,زیرصوت,

قسمت اول نبش سه راه یه دکّه دارهصداش میکنیم عمورضا اهل حالهخوش مشربانگاری با لبخند ، زاییده شدهنه مرفّه نه پر از دردبچه وسطه بالای منه ، پایین خودتهمسایمونهرو پشت بوم کفتر داشتطوقی ، دُم چتر ، پرپامیگفت پسرم"پرواز برا کفتر جلد ، یه شوخی مضحکهبش آب و دون بدی ، خداش تویی . بده مژده به علف هرز که میمیره اکه از ریشه ش ، جداش کنی"عمورضا همه بم میگن رُخولی کنارت وایسم سربازتمبا اینکه ماتم و گرفتم ماتمهرجا برم اسمته رو لباماز جاذبته ، نباشی ، یه محله رو هواس همخوان عمورضا میگفت و ما میشنفتیماز گوشه کنار…

آهنگ عمو رضا از رخ

قسمت اول نبش سه راه یه دکّه دارهصداش میکنیم عمورضا اهل حالهخوش مشربانگاری با لبخند ، زاییده شدهنه مرفّه نه پر از دردبچه وسطه بالای منه ، پایین خودتهمسایمونهرو پشت بوم کفتر داشتطوقی ، دُم چتر ، پرپامیگفت پسرم"پرواز برا کفتر جلد ، یه شوخی مضحکهبش آب و دون بدی ، خداش تویی . بده مژده به علف هرز که میمیره اکه از ریشه ش ، جداش کنی"عمورضا همه بم میگن رُخولی کنارت وایسم سربازتمبا اینکه ماتم و گرفتم ماتمهرجا برم اسمته رو لباماز جاذبته ، نباشی ، یه محله رو هواس همخوان عمورضا میگفت و ما میشنفتیماز گوشه کنار…

آهنگ عمو رضا از رخ

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398